ЕПІСТОЛЯРНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНЯ РОЛЬ У ПОГЛИБЛЕННІ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПОРТРЕТІВ ГЕРОЇВ РОМАНУ ІРВІНА ШОУ “RICH MAN, POOR MAN”

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/folium/2023.1.10

Ключові слова:

психологічний портрет, характер, лист, епістолярний, психологічний стан, форми психологізації, почуття

Анотація

Психологічний портрет уважається найскладнішим типом портретизації. Популярність творів Ірвіна Шоу великою мірою пояснюється саме його здатністю створювати переконливі психологічні портрети героїв, тому творчість письменника є цікавим матеріалом для аналізу засобів змалювання психологічних портретів у сучасній літературі. Передумовою написання листа часто є прагнення вираження власної індивідуальності, тому існує погляд на епістолу як на джерело пізнання внутрішнього світу особистості. У досліджуваному романі всі головні герої пишуть листи, розкриваючи ті риси і почуття, які не готові продемонструвати в безпосередньому спілкуванні. Прикладом такої відвертості є листи Рудольфа до вчительки французької міс Лено, у яку він закохався. Він пише їй любовні листи, але не наважується відіслати їх, що говорить про те, що Рудольф не з тих, хто сліпо йде за почуттям. Його вибір – тверезий розрахунок, але те, що Рудольф знищує і знов пише ці листи, свідчить про його самотність, йому немає з ким поділитися своїми переживаннями. Листу матері Рудольфа Мері Джордах, написаному до дочки Гретхен, особливої чесності і драматизму надає те, що Мері пише його як передсмертний, хоча самогубства потім не скоює. Цей знищений лист розкриває психологічні комплекси Мері та її справжнє ставлення до всіх членів сім’ї: її відразу до чоловіка, її відчуження від Гретхен і зневагу до неї, її байдужість та острах по відношенню до Томаса, її віру в Рудольфа і захоплення ним. Характери Рудольфа і Томаса чітко проглядаються в їхніх листах до сестри. Психологічний стан і почуття Гретхен у період її проживання в Лос-Анджелесі стають зрозумілими з її листа Коліну. Розглянуті листи дають інформацію про почуття, прагнення, психологічні комплекси, характери, психологічний стан, самооцінку героїв і прямо, і опосередковано, чим роблять вагомий внесок у створення психологічних портретів персонажів твору. Особистість героя в них розкривається не тільки через відверті зізнання, які є в багатьох із розглянутих листів, а й через характер переживань, закладених у підтекст. Для розуміння психологічного стану та рис характеру героя велике значення має і факт відправки або знищення листа. Реакція адресата на лист сприяє розумінню особливостей взаємовідносин героїв. Таким чином, уживання епістолярних елементів забезпечує об’єднання двох форм психологізації (прямої і непрямої), з’єднуючи сповідь та імплікацію. Дослідження здійснено за допомогою описового та аналітико-інтерпретативного методів.

Посилання

Вашків Л.П. Епістолярна літературна критика: становлення, функції в літературному процесі. Тернопіль : Поліграфіст, 1998. 134 с.

Каневська Л.В. Психологізм романів Івана Франка середини 80–90-х років : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01. Київ, 2004. 22 с.

Січкар О.М. Форми, прийоми та засоби втілення психологізму в українській літературі (спроба системного аналізу). Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2010. № 4(191). С. 35–43.

Шевальє С.Б. Лінгвостилістичні засоби створення психологічного портрета (за романом С. Андрухович «Фелікс Австрія»). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2020. Вип. 44. С. 74–76.

Irwin Shaw “Rich man, poor man”. URL: https://readli.net/chitat-online/?b=390309&pg=1.

Shnayerson, М. Irwin Shaw: a biography. New York : Putnam, 1989. 447 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-21

Номер

Розділ

Статті