Приклад оформлення статті

УДК 811.111’37’42

ФРАКТАЛЬНА МЕТАФОРА LIFE IS A STORY В БІОГРАФІЧНОМУ НАРАТИВІ

Іван Франківський
кандидат філологічних наук, доцент,
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
ORCID ID 0000-0003-3619-3882
ivan.frankivskyi@pnu.edu.ua

У статті розглянуто……
Ключові слова: фрактал, концептуальна метафора, …..

FRACTAL METAPHOR LIFE IS A STORY IN BIOGRAPHICAL NARRATIVE

Ivan Frankivskyi
PhD in Linguistics, Associate Professor,
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

The article deals with……
Key words: fractal, conceptual metaphor, ….

  1. Вступ

Текст статті………….

 

Література

Бабелюк О.А. Стилістичні засоби і прийоми крізь призму лінгвосинергетики. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. 2010. № 14(1). С. 7–21.

Бистров Я. Англомовний біографічний наратив у вимірах когнітивної лінгвістики і синергетики : монографія. Київ ; Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г.М., 2016. 320 с.