ФРАНЦУЗЬКІ ОЦІННО-РОЗМОВНІ ЗАСОБИ ПЕРСОНАЖНОГО МОВЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/folium/2023.3.3

Ключові слова:

аксіологема, перекладацькі заміни, знижені розмовні одиниці, адекватність перекладу, пейоратив, конотація, оцінне функціонування

Анотація

У статті розглядаються питання оцінного функціонування французьких розмовних одиниць у мовленні персонажа та їх відтворення у перекладному просторі. Увагу зосереджено на висвітленні проблематики збереження оцінного заряду розмовного компонента французького художнього тексту засобами української мови. Встановлено, що перекладацькі заміни, які нейтралізують оцінне маркування розмовних елементів в українському перекладі роману А. Мартен-Люган «Щасливі люди читають книжки і п’ють каву» не є лексично домінантними. Чинником, що сприяє такій ситуації на лексичному рівні, є прогресуюча розмовна мова українських перекладів французької прози зі значним насиченням просторозмовної лексики. Оцінюється внесок конкретного перекладача в розширення діапазону прийомів перекладу для збереження усного-розмовного характеру вихідних текстів, наповнених ненормативними лексичними елементами з оцінним зарядом. Явний пейоративний характер оригінальних коловіалізмів вимагає від перекладача добору адекватного відповідника для відтворення яскравого оцінного відтінку ознаки предмета чи явища, особливо якщо він доповнює надзвичайно емоційне спілкування героїв у художньому тексті. Доведено переважання негативної оцінки у семантиці французьких розмовних аксіологем та їх українських перекладацьких відповідників, але є й позитивне конотативне навантаження розмовних словоформ як в оригіналі, так і в перекладі. З’ясовано, що перевага аксіологічного конотативного аспекту над сигніфікативним у семантиці французької розмовної мови створює перед перекладачем дилему: застосувати в перекладі прийоми стандартизації оригінальних оцінних розмовних одиниць чи підібрати функціонально адекватні аксіологічні засоби в багатих ресурсах української розмовної мови. Визначено ймовірний набір перекладацьких способів і прийомів зі збереження оцінного компонента семантики французьких розмовних одиниць в українському перекладі. Окреслено перспективи розробки методики перекладу розмовних елементів різнорегістрового характеру у франко-українському міжмовному просторі.

Посилання

Білас А.А. Стратегії відтворення емоційно-експресивної функції знижених розмовних одиниць в українському перекладі роману Е.-Е. Шмітта «Оскар і рожева пані». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. : Філологічна. 2014. Вип. 45. С. 191–195.

Білас А.А. Словник французької арготичної і просторічної лексики. Івано-Франківськ : Видавець Третяк І.Я. 2010. 176 с.

Буяр І.Є. Лінгвістична категорія оцінки: оцінювання досягнутого у вітчизняній лінгвістиці. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. : Філологічна. 2009. Вип. 11. С. 145–149.

Дейна Л.В. Огляд тенденцій дослідження лінгвістичної категорії оцінки. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”. Сер. : Філологія. Мовознавство. 2014. Т. 221, Вип. 209. С. 20–23.

Мартен-Люган А. Щасливі люди читають книжки і п’ють каву (роман). (Переклад з фр. Леоніда Кононовича). Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. 160 с.

Сайко М. Особливості відтворення пейоративної лексики у перекладі субтитрів до німецькомовних кінофільмів. Мовні і концептуальні картини світу. 2015. Вип. 2. С. 133–144.

Тимняк З.С., Гаврилів О.І. Особливості перекладу особових пейоративів (на прикладі німецької та української мов). Іноземна філологія. 2017. Вип. 130. С. 98–108.

Федорова Л. Категорія оцінки: до проблеми становлення та вираження в слові: на матеріалі метафор газетно-журнальної періодики. Українська мова. 2013. № 1. С. 115–121.

Шатілова О.С. Оцінність як інтенційна категорія публіцистичного тексту. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. 2016. Вип. 20(1). С. 48–50.

Bilas A. Psycholinguistic Aspect of Phonetic and Orthographic Means of French Colloquial Speech in Ukrainian Translation. Psycholinguistics, 2020, 27(2), P. 71–89.

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. URL: https://www.cnrtl.fr/definition/.

Çepik Ş. Positive, Neutral, Negative Evaluation in Connotation. IBSU Scientific Journal, [S.l.], v. 1, n. 1, 2006. P. 144–147.

Jurko P. Evaluative Meaning in Translation. ELOPE: English Language Overseas Perspectives and Enquiries, 2015, 12(2), P. 193–209. URL: https://doi.org/10.4312/elope.12.2.193-209.

Martin-Lugand A. Les gens heureux lisent et boivent du café. Paris : Édition Michel Lafon. 2013. URL: https://royallib.com/book/MartinLugand_Agns/les_gens_heureux_lisent_et_boivent_du_caf.html.

Morley J., Partington A. A Few Frequently Asked Questions about Semantic – or Evaluative – Prosody. International Journal of Corpus Linguistics, 2009, 14, P. 139–58. URL: https://doi.org/10.1075/ijcl.14.2.01mor.

Philip G. Why prosodies aren’t always present: Insights into the idiom principle. M. Mahlberg, V. González-Díaz; C. Smith (eds) Proceedings of the Corpus Linguistics Conference CL2009, Liverpool: University of Liverpool, 2010. URL: https://u-pad.unimc.it/retrieve/handle/11393/62197/1691/2010_Why_prosodies_arent_present.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-13

Номер

Розділ

Статті