КОРПУСНЕ ВИВЧЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЗНАЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/folium/2023.3.6

Ключові слова:

дієслово, потенціал значення, поведінковий профіль, корпус, патерн

Анотація

У статті розглянуто та апробовано методику побудови поведінкових профілів дієслів англійської мови на основі корпусних даних. Теоретичною основою препарованої методики є поняття потенціалу значення, введене в лінгвістичний обіг представниками системної функційної граматики (М. Геллідеєм) та розвинуте послідовниками, зокрема сучасними корпусними та когнітивними лінгвістами. Потенціал значення розуміємо як «усю інформацію, яку виражає слово, вжите або індивідом, або на соціальному рівні мовною спільнотою» (Allwood, 2003). Попередні спроби розробки та застосування методики поведінкових профілів на основі корпусних даних здійснено П. Генксом, С. Ґрісом, Д. Дівяк, Д. Ґлинном, Л. Фонтейн та ін. Методика побудови поведінкових профілів англійських дієслів включає кілька етапів:1) видобування усіх випадків вживання леми з корпусу, 2) всебічний аналіз характерних ознак словоформ, 3) побудову таблиці сполучуваності (колоструктивний аналіз), 4) опрацювання отриманих результатів за допомогою експланаторних та статистичних прийомів. Відповідно до сформульованих завдань у статті обґрунтовано теоретичні та методологічні передумови дослідження, здійснено спробу побудови поведінкового профілю англійського дієслова sweep на основі корпусних даних, визначено переваги пропонованого підходу до вивчення дієслівної семантики. Особливістю дослідження потенціалу значення та побудови поведінкових профілів дієслів є важливість ідентифікації усіх патернів їх комплементації та встановлення їх питомої ваги за допомогою статистичних прийомів. Емпіричний аналіз дієслів полягає у встановленні їх типових суб’єктів, об’єктів, адвербіалів та групування лексичних одиниць у відповідні сети в межах цих ролей. Корпусні дані дають можливість визначити, які патерни вживання відповідають нормі, є прототипними (центральними, типовими та найчастотнішими), а які є атиповими «експлуатаціями». Таким чином, корпусний аналіз дієслівних вживань дозволяє простежити контекстуально детерміновану когнітивну активацію потенціалу їх значення.

Посилання

Allwood J. Meaning potentials and context: Some consequences for the analysis of variation in meaning. Cognitive Approaches to Lexical Semantics. V. 10, 2003. P. 1–37. URL: https://doi.org/10.1515/9783110219074.29.

Atkins B.T.S. Semantic ID Tags: Corpus Evidence for Dictionary Senses. Proceedings of the Third Ann. Conf. of the UW Centre for the New OED. Waterloo, Canada, 1987. P. 17–36.

Chrispin L., Fontaine L. A cognitive-functional approach to watch as a verb of perception. Reconnecting Form and Meaning / eds. C. Gentens et al. John Benjamins, 2023. P. 209‒236. URL: https://doi.org/10.1075/slcs.230.08chr.

Dirven R., Goossens L., Putseys Y., Vorlat E. The Scene of Linguistic Action and its Perspectivization by SPEAK, TALK, SAY, and TELL. Amsterdam : John Benjamins, 1982. vi, 186 p.

Firth J. R. Papers in Linguistics,1934–1951. London : Oxford University Press, 1957. xii, 233 p.

Fontaine L. Lexis as most local context: towards an SFG approach to lexicology. Functional Linguistics, 4(17). Springer, 2017. P. 1‒17. URL: https:doi.org/10.1186/s40554-017-0051-7.

Geeraerts D., Grondelaers S., Bakema P. Structure of Lexical Variation: Meaning, Naming and Context. Berlin : Mouton de Gruyter, 1994. 228 p.

Glynm D., Gimadieva A. Applying Behavioural Profiles to Multimodal Discourse Analysis. Cognitive Sociolinguistics Revisited / eds. G. Kristiansen, K. Franco, S. De Pascale, L. Rosseel, W. Zhang. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton, 2022. P. 606‒620. URL: https://doi.org/10.1515/9783110733945-049.

Gries S. Th. Behavioral profiles: A fine-grained and quantitative approach in corpus-based lexical semantics. Methodological and Analytic Frontiers in Lexical Research / eds. G. Libben, G. Jarema, Ch. Westburry. John Benjamins, 2012. P. 57‒80.

Gries S. Th. Behavioral profiles: A fine-grained and quantitative approach in corpus-based lexical semantics. The Mental Lexicon, 5(3). 2010. P. 323‒346. URL: http://doi.org/10.1075/bct.47.04gri.

Gries S. Th., Divjak D. Behavioral profiles: A corpus-based approach to cognitive semantic analysis. New Directions in Cognitive Linguistics / eds. V. Evans, S. Pourcel. Amsterdam, Philadelphia : John Benjamins. 2009. P. 57‒75. URL: http://doi.org/10.1075/hcp.24.07gri.

Halliday M. A. K. System and function in language: Selected papers. London : Oxford University Press, 1976. xxi, 250 p.

Halliday M. A. K. Towards a sociological semantics. On Language and Linguistics. / ed. J. J. Webster. London and New York: Continuum, 1972[2003]. P. 323–354.

Hanks P. Contextual Dependency and Lexical Sets. International Journal of Corpus Linguistics, vol. 1, issue 1, 1996. P. 75‒98.

Hanks P. Lexical Analysis: Norms and Exploitations. Cambridge, Mass : MIT Press, 2013. xv + 462 p. URL: http://doi.org/10.5788/23-1-1233.

Hasan R., Cloran C., Williams G. and Lukin A. Semantic networks: the description of meaning in SFL. Continuing Discourse on Language / eds. R. Hasan, et al. Vol 2. London : Equinox, 2007. P. 281‒310.

Rudzka-Ostyn B. Prototypes, schemas, and cross-category correspondences: The case of ask. Linguistics, 27(4). 1989. P. 613–661.

Wittgenstein L. Philosophical Investigations. Oxford : Basic Blackwell, 1952. 250 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-13

Номер

Розділ

Статті