ВЕРБАЛІЗАЦІЯ МАНІПУЛЯТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ FACEBOOK І TWITTER

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/folium/2023.3.7

Ключові слова:

мовне маніпулювання, стратегії, тактики, соціальні мережі, Twitter, Facebook

Анотація

У статті розглянуто особливості вербалізації маніпулятивних стратегій і тактик, які використовуються у мережах Facebook і Twitter. Актуальність започаткованої наукової розвідки визначається, перш за все, сучасною дослідницькою парадигмою лінгвістики, яка акцентує особливу увагу на витлумаченні масової комунікації як лінгвістичного, так і як психологічного явища. Основним викликом у цьому контексті є недостатнє вивчення специфічних особливостей виявлення маніпулятивного потенціалу в дискурсі соціальних мереж. Мета статті полягає у виявленні, систематизуванні та аналізі провідних стратегій і тактик мовного маніпулювання та засобів їх реалізації у соціальних мережах Twitter і Facebook, які впродовж останніх десятиліть займають провідні позиції серед комунікативних платформ у світі. Об’єктом дослідження є процес функціонування стратегій і тактик мовного впливу, які використовуються у дискурсах досліджуваних мереж, а предметом – лінгвістичні засоби реалізації цих стратегій і тактик. Матеріалом дослідження слугувало 365 текстових фрагментів різного змісту, таких як записи в хроніках користувачів, коментарі, відповіді, репости, ретвіти, інформація за хештегами та ключовими словами, публікації зі спільнот, вилучених з текстів мереж Twitter і Facebook засобами суцільної вибірки. Як показали результати проведеного лінгвістичного аналізу, у соціальних мережах Twitter і Facebook автори повідомлень використовують у своїх дописах маніпулятивні стратегії різного типу, серед яких, як домінанті, виокремлюємо стратегії переконання, позитиву, викривлення/спотворення інформації, агітації, самопрезентації, ідентифікації та дискредитації. Для реалізації цих стратегій мовної сугестії адресанти послуговуються численними тактиками, а саме: підвищення значущості співрозмовника, вихваляння, екземпліфікація, самопросування, солідаризація із співрозмовником, вуалізація, переакцентування, «сяючі узагальнення», навішування ярликів, посилання на авторитет, опис позитивної перспективи, гіперболізація, апеляція до почуттів, гра в простонародність, критика, звинувачення, образа, погроза, створення опозиції «свій-чужий», заклик та обіцянка.

Посилання

Akkurt, V.Ye. (2020). Metody manipuliatyvnoho vplyvu u linhvistytsi [Manipulative methods in linguistics]. Naukovyi visnyk PNPU im. K. D. Ushynskoho – Scientific bulletin of SUNPU, 30, 6–18 [in Ukrainian].

Horina, Zh.D., & Oliinyk, O.V. (2020). Movni zasoby manipuliatyvnoho vplyvu v dyskursi sotsialnykh merezh [Linguistic means of manipulative influence in social media discourse]. Molodyi vchenyi – Young scientist, 9.1 (85.1), 22–26 [in Ukrainian].

Dmytruk, O.V. (2006). Manipuliatyvni stratehii v suchasnii anhlomovnii komunikatsii (na materiali tekstiv drukovanykh ta Internet-vydan 2000-2005 rokiv) [Manipulative strategies in contemporary English language communication (based on the texts of printed and Internet editions of 2000-2005)]. Candidate’s thesis. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv [in Ukrainian].

Zaitseva, M.O. (2012). Zasoby manipuliatyvnoho vplyvu v suchasnomu politychnomu dyskursi [Means of manipulative influence in contemporary political discourse]. Linhvistychni doslidzhennia – Linguistic investigations, 34, 101–104 [in Ukrainian].

Kovalenko, A.M., & Marchenko, T.S. (2019). Movni zasoby realizatsii manipuliatyvnoho vplyvu v suchasnykh anhlomovnykh ZMI [Linguistic means of manipulative influence realization in modern English mass media]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu – Scientific bulletin of International humanitarian university, 38(1), 214–218 [in Ukrainian].

Semeniuk, O.A., & Parashchuk, V.Yu. (2010). Osnovy teorii movnoi komunikatsii [Fundamentals of theory of human communication]. Kyiv: “Akademiia” [in Ukrainian].

Ruda, O. (2012). Movne pytannia yak obiekt manipuliatyvnykh stratehii u suchasnomu ukrainskomu politychnomu dyskursi [Language Issue as an Object of Manipulative Strategies in Contemporary Ukrainian Political Discourse]. Kyiv: NAN Ukrainy, In-t ukr. movy [in Ukrainian].

Brown, P. (1987). Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press, 345 p.

T. A., van Dijk. (2006). Discourse and Manipulation. Discourse & Society, 17, pp. 359–383.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-13

Номер

Розділ

Статті