МЕТАФОРИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ БІНАРНИХ КОНЦЕПТІВ OBLIVION-MEMORY (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ДЖОНА ҐРІНА “THE FAULT IN OUR STARS”)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/folium/2023.3.8

Ключові слова:

концепт, забуття, пам’ять, художній дискурс, концептуальна метафора, теорія концептуальної метафори, теорія концептуальної інтеграції

Анотація

У статті розглянуто особливості вираження бінарних концептів за допомогою теорії концептуальних метафор Дж. Лакоффа та М. Джонсона, щоб поглибити розуміння того, як художній дискурс відображає фундаментальні аспекти людського досвіду за допомогою мовних засобів. З’ясовано особливості метафоричної об’єктивації художніх бінарних концептів OBLIVION-MEMORY, вербалізованих у романі Дж. Ґріна “The fault in our stars”. Проаналізовано останні дослідження та публікації з цієї проблематики, зокрема праці провідних західноєвропейських дослідників П. Рікера, А. Ассмана, Ф. Анкерсміта. У статті наводяться приклади концептуальних метафор пам’яті та забуття: MEMORY IS A SIGN/MARK/SCAR, CONSCIOUSNESS IS A SHIP, OBLIVION IS A SEA та CONSCIOUSNESS IS A SHORE. Ці метафори виражають те, що спогади можуть бути видимими і відчутними як знаки або шрами, що вони можуть слугувати нагадуванням про минулий досвід. Особливу увагу приділено використанню теорії концептуальної інтеграції Дж. Фоконьє та М. Тернера, яка поєднує дві різні концепції для створення нового розуміння того, як два домени пов’язані між собою. Теорія базується на ідеї, що концептуальна система, яка формує наші думки та дії, має значною мірою метафоричну природу. Багато когнітивних операцій, включаючи метафору, передбачають інтеграцію різних ментальних структур в єдину репрезентацію. У статті наведено приклади того, як метафори використовуються в романі для опису переживання болю головною героїнею та її бажання втекти від нього. Метафори підкреслюють контраст між досвідом забуття і свідомістю, а також важливість останньої для забезпечення стабільності та безперервності існування.

Посилання

Андрухович С. Амадока. Видавництво Старого Лева, 2020. 832 с.

Ассман А. Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам’яті / пер. з нім. К. Дмитренко, Л. Доронічева. Київ : Ніка-Центр, 2012. 440 с.

Кавун Л. Тема пам’яті і забуття в сучасній українській літературі. Hungaro-Ruthenica IX. Szeged, 2021.

Малярчук Т. Забуття. Видавництво Старого Лева, 2016. 256 с.

Мартинюк А.П. Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики. ХНУ імені ВН Каразіна, 2011. 72 с.

Ankersmyt F.R. De historische ervaring. Groningen : Historische Uitgeverij Groningen, 2007.

Culler J.D. Ferdinand de Saussure. Cornell University Press, 1986. 157 p.

Fauconnier G., Turner M. Conceptual blending, form and meaning. Recherches en communication, 2003, pp. 57–86.

Green J. The fault in our stars. Penguin Books, 2012. URL: https://books-library.net/files/bookslibrary.online-12292230Vr3R6.pdf.

Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. Chicago : University of Chicago Press, 1980. 590 p.

Lakoff G. Women, Fire and Dangerous things. Chicago : University of Chicago Press, 1987. 614 p.

Lotman J. Culture and explosion. De Gruyter Mouton, 2009.

Ricoeur P. Le concept de responsabilité, Essai d’analyse sémantique, 1994.

Smith G. Binary opposition and sexual power in Paradise Lost. Midwest Quarterly. 1996. Vol. 27, No. 4. P. 383.

Turner M. Design for a theory of meaning. The nature and ontogenesis of meaning. Routledge, 1994.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-13

Номер

Розділ

Статті