ЛІТЕРАТУРА ТА КІНО: “NEVER LET ME GO” КАДЗУО ІШІҐУРО ЯК ПРИКЛАД ІНТЕРМЕДІАЛЬНОГО ПЕРЕКОДУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/folium/2023.1.3

Ключові слова:

інтермедіальність, екранізація, медіальні переміщення, трансформація, Кадзуо Ішіґуро

Анотація

У статті проведено компаративне дослідження роману Кадзуо Ішіґуро “Never Let Me Go” та його однойменної екранізації режисера Марка Романека. Аналіз зроблено в контексті теорії інтермедіальності, яка передбачає взаємопроникнення різних форм передачі інформації. Згідно із сучасними поглядами на інтермедіальність (І. Раєвскі, Л. Еллестрем), установлено, що екранізація належить до «медіальних переміщень» (medial transposition). Медіальні переміщення розуміємо як трансформацію одного медіа в інше способом перекодування. Мета статті полягає у вивченні проблеми перекодування літературних творів засобами кінематографу, оскільки саме перенесення оригінальних авторських сюжетів на екран породжує широке інтерпретаційне поле дослідження інтермедіальності. У нашому випадку йдеться про відтворення літературного твору “Never Let Me Go” засобами кінематографу. Від взаємодії літератури та кінематографу переваги отримують обидва види мистецтва. Для кіно – це цікаві сюжети та виклики у відтворенні різноманітних жанрів та стилю літературного першоджерела, для літератури – збільшення аудиторії читачів та посилення уваги до твору. Беззаперечною перевагою кінематографу є візуально-звукові елементи, які можуть створити яскравіше уявлення про змінену емоційного стану героїв, а тому фільм здатний певним чином залучити глядача до подій, які зображені на екрані. У статті розглянуто питання кіномови, яку розуміємо як засіб вираження художньої реальності в кіно за допомогою сукупності технічних та метафізичних прийомів створення реальності. Завдяки монтажу режисеру вдалося відтворити часопросторову структуру роману, яка поєднувала три різні проміжки часу життя героїв. Важливі композиційні елементи були збережені, зокрема значну увагу приділено візуальній інтерпретації базових символів твору автора.

Посилання

Генералюк Л. Взаємодія літератури і мистецтва. Начерк теорії словесно-візуальних інтеракцій. Studia methodologica. Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. Вип. 29. С. 81–88.

Дубініна О. Екранізація літературного твору: специфіка інтермедіального перекодування. Література на полі медій : збірник наукових праць / ред. Т.І. Гундорова, Г.М. Сиваченко. Київ : Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка, 2018. С. 415–445.

Касперський Е. Про теорію компаративістики. Література. Теорія. Методологія / ред. Д. Уліцька. Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. С. 518–537.

Ковалів Ю. Літературознавча енциклопедія. Київ : Академія, 2007. Т. 1. 607 с.

Циховська Е. Теоретичні дилеми поняття інтермедіальності. Слово і час. 2014. № 11. С. 49–59.

Bazin A. Adaptation, or the Cinema as Digest. Film Adaptation. [ed. Naremore J.]. New Brunswick, NJ : Rutgers University Press. 2000. P. 19–27.

Bluestone G. Novels into Film: The Metamorphosis of Fiction into Cinema. Baltimore : Johns Hopkins UP, 1957. 237 p.

Edgar, R. Marland, J. and Rawle, S. Basics Film-Making 04: The Language of Film. UK : AVA Publishing, 2010. 192 p.

Elliott K. Rethinking the Novel/Film Debate. Cambridge : Cambridge UP, 2003. 295 p.

Elleström Lars. The Modalities of Media: A Model for Understanding Intermedial Relations. Media Borders, Multimodality and Intermediary. [ed. Lars Elleström]. Basingstoke : Pallgrave Macmillan, 2010. P. 11–48.

Howell P. Howell: The hunt for the elusive Judy Bridgewater. the Star. URL: https://www.thestar.com/entertainment/movies/2010/09/30/howell_the_hunt_for_the_elusive_judy_bridgewater.html (date of access: 01.02.2023).

Hutcheon L. A Theory of Adaptation. London& New York : Routledge, 2006. 232 p.

Ishiguro K. Never Let Me Go. London: Faber and Faber, 2005. 282 p.

Jensen K. Intermediality. The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy [eds Jensen K.B., Rothenbuhler E.W., Pooley J.D. and Craig R.T.]. 2016. https://doi.org/10.1002/9781118766804.wbiect170

Metz C. Language and Cinema. Mouton: The Hague-Paris, 1974. 304 p.

Rajewsky I. Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on Intermediality. Intermedialities. 2005. № 6. P. 43–64.

Shaffer B. Understanding Kazuo Ishiguro. Columbia, SC: University of South Carolina Press. 2008. 160 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-21

Номер

Розділ

Статті