ВПЛИВ ЕТИМОЛОГІЇ КОНЦЕПТУ TRAVEL (JOURNEY) АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ЙОГО СУЧАСНУ СМИСЛОВУ СТРУКТУРУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/folium/2023.3.11

Ключові слова:

концепт TRAVEL (JOURNEY), англійська лінгвокультура, смислова структура концепту, субконцепт, етимологія номінацій концепту

Анотація

Концепт TRAVEL (JOURNEY) віддзеркалює ментальність англійського етносу, а зазначена своєрідність формувалася паралельно з виникненням і запозиченням мовних одиниць відповідно до потреб носіїв англійської лінгвокультури. Смислова структура концепту TRAVEL сформувалася раніше за смислову структуру його аналога JOURNEY. Розглянуто смислову структуру концепту TRAVEL (JOURNEY), що відображена в тлумачних словниках сучасної англійської мови, показано, що смислова структура концепту TRAVEL (укр. ПОДОРОЖ) (JOURNEY) (укр. ПОДОРОЖ) містить субконцепти ROAD (укр. ДОРОГА), WAY (укр. ШЛЯХ). Етимологійний аналіз словникових статей, що відображають актуалізований концепт та його субконцепти, дає змогу простежити процес розвитку та становлення смислових компонентів аналізованого концепту та уточнити його структуру. Висновкуємо, що: 1) на формування смислів концепту TRAVEL (JOURNEY) (укр. ПОДОРОЖ) вплинуло становлення англійської мови як мови британського етносу; 2) запозичені з давньофранцузької мови лексеми travel (укр. подорож), journey (укр. подорож), tour (укр. коротка подорож, поїздка) та trip (укр. поїздка) адаптовані в дискурсивній практиці; 3) структура лексичного значення слів-презентантів розглядуваного концепту та його субконцептів поповнилася новими лексико-семантичними варіантами, створивши своєрідну структуру смислового поля розглядуваного концепту; 4) слова road (укр. дорога) та way (укр. шлях) належать до споконвічних англійських лексем, тому вони продукували смисли, пов’язані з традиційним для англійської лінгвокультури розумінням процесу подорожування в просторі та часі.

Посилання

Запорожченко Ю. Концепт подорожі в сучасному постмодерністському тексті (Ю. Андрухович, А. Стасюк). Слово і час. 2009. № 7. С. 11–18.

Каратєєва Г.М. Концепт подорож у французькому постмодерністському романі: шляхи інтерпретації. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 9 «Сучасні тенденції розвитку мов». 2007. Вип. 2. С. 63–67.

Коваленко В. Типи когнітивних структур, які лежать в основі концепту подорож. Foreign language in professional training of specialists: issues and strategies. 2020. С. 32–33.

Кожуховська Ю.В. Передумови формування концепту подорож у новогрецькій поезії 20 сторіччя. Мовні і концептуальні картини світу. 2014. Вип. 50(1). С. 385–390.

Колонюк С., Космеда Т. Концепт подорож (мандрівка) як предмет лінгвістичних досліджень початку XXI ст. Collection of scientific papers «SCIENTIA». 2022. С. 86–87.

Ляховин О.Б. Концептосфера подорож в українському, російському та німецькому паремійному фонді. Лінгвістичні дослідження. 2011. № 32. С. 75–79.

Clifford J. Routes: Travel and translation in the late twentieth century. Harvard University Press. 1997. 408 p.

Clifford J. Traveling cultures. In Cultural studies. Online Etymology Dictionary. Routledge. 2013. Pp. 96–116.

Lévi-Strauss C. The view from afar. University of Chicago Press. 1992. 311 p.

Longman Dictionary of Contemporary English Online. (E-resource). Сайт. URL: https://ldoceonline.com.

Online Etymology Dictionary. (E-resource). Сайт. URL: https://etymonline.com.

Pratt M.L. Imperial eyes: Travel writing and transculturation. Routledge. 2007. 296 p.

Tylor E.B. Primitive culture: Researches into the development of mythology, philosophy, religion, language, art, and custom. Vol. 1. 1924.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-13

Номер

Розділ

Статті