ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТУ ДРАМАТИЧНОЇ НАПРУГИ В РОМАНІ “NEVER LET ME GO” ТА ЇХ ВІДТВОРЕННЯ В ПЕРЕКЛАДІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/folium/2023.3.15

Ключові слова:

антиутопія, драматична напруга, художній переклад, Кадзуо Ішіґуро

Анотація

Стаття присвячена дослідженню лінгвостилістичних особливостей створення ефекту драматичної напруги в творі Кадзуо Ішіґуро “Never Let Me Go” та їх відтворення в українському варіанті твору «Не відпускай мене». Сучасний літературний простір насичений творами, які вирізняються різноманітністю жанрово-композиційних рішень і одночасно задовольняють індивідуальну потребу читача в пошуку відповідей на вічні екзистенційні питання, створюючи ірраціональний образ навколишнього світу. У цьому контексті доречно розглядати творчість британського письменника японського походження Кадзуо Ішіґуро, автора роману “Never Let Me Go”, в якому поряд з багатими психологічними портретами героїв присутні диспути на важливі морально-етичні проблеми. Незважаючи на значну кількість досліджень творчості Ішіґуро, лінгвостилістичні особливості його творів та їх відтворення у перекладі залишаються менше дослідженими. Зважаючи на жанрову специфіку твору, який відносимо до сучасних антиутопій, драматична напруга в ньому відіграє особливу роль, оскільки допомагає підтримувати цікавість читача як до глобальної проблеми клонування, так і до внутрішніх переживань героїв. Застосовуючи комплексний методологічний підхід, було з’ясовано, що драматична напруга у творі проявляється здебільшого на трьох рівнях: обговорення таємничих подій серед студентів, суперечки щодо джерела цих таємниць та роздуми, присвячені загальному становищу героїв-клонів. Вербалізація драматичного напруження в оригіналі та перекладі роману в основному досягається за допомогою таких номінативних одиниць, як mystery / таємниця, danger / небезпека та fear / страх у різних варіативних лексичних комбінаціях. В українському перекладі твору авторства Софії Андрухович відчуття драматичної напруги не поступається оригіналу, що дає підстави говорити про його високий мистецький рівень. Подальше дослідження може бути спрямоване на докладний порівняльний аналіз лексично-стилістичних особливостей творів автора, зокрема враховуючи їхню жанрову природу.

Посилання

Божко О.С. Лінгвальна репрезентація атмосфери саспенс в англомовних художніх творах жанру хоррор: семантико-когнітивний аспект : дис. … канд. філ. наук : 10.02.04. Херсон, 2018. 380 с.

Боднар О.В., Малишівська І.В. Література та кіно: “Never Let Me Go” Кадзуо Ішіґуро як приклад інтермедіального перекодування. Folium. 2023. № 1. С. 9–23. DOI: https://doi.org/10.32782/folium/2023.1.3.

Довганич М.В. «Японський» контекст романів Кадзуо Ішіґуро. Записки з романо-германської філології. 2020. № 1 (44). С. 360–374. DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020. 1(44).211029.

Ішіґуро К. Не відпускай мене / переклад з англійської Софії Андрухович. Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. 336 с.

Кушнірова Т. Жанрові особливості роману «Не відпускай мене» Кадзуо Ішіґуро. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. № 28. С. 71–74.

Ланова В. Від японського до мультикультурного роману (творчість К. Ішіґуро). Записки з романо-германської філології. 2019. № 1 (42). С. 162–170.

Літературознавча енциклопедія: у 2 т. / авт.- уклад. Ю.І. Ковалів. Київ : ВЦ «Академія», 2007. Т. 1. 608 с.

Усенко О. Проблема культурного та мовного реімпорту ранніх романів Кадзуо Ішіґуро в Японію. Мовні і концептуальні картини світу. 2013. № 45. С. 255–260.

Ishiguro K. Never Let Me Go. New York : Alfred A. Knopf, 2005. 202 p.

Lewis B. Kazuo Ishiguro. Manchester : Manchester University Press. 2000. 193 p.

Sebastian Groes & Dominic Dean. Reading Kazuo Ishiguro in Times of Crisis. English Studies, 2022. 103:7, 1017–1027, DOI: 10.1080/0013838X.2022.2159124.

Shaffer B. Understanding Kazuo Ishiguro. Columbia, SC : University of South Carolina Press. 2008. 160 p.

Vinay J.-P., Darbelnet J. Comparative stylistic of French and English. A methodology for translation. Phladelphia PA : John Benjamins North America. 1995. 50 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-13

Номер

Розділ

Статті