ПРАГМАТИЧНО-ФУНКЦІЙНІ АСПЕКТИ ІСПАНСЬКОГО МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/folium/2023.1.4

Ключові слова:

молодіжний сленг, спілкування, іспанська мова, мовлення

Анотація

У статті розглянуто поняття молодіжного сленгу у сучасній лінгвістиці та проаналізовано визначення цього феномену та використання молодіжного сленгу у сучасній іспанській мові. Розглянуто умови, за яких молодіжний сленг як окремий пласт розмовної мови відображає певною мірою рівень освіченості, культури та розвитку суспільства та проникає у мовлення сучасної іспанської молоді. Мета статті – охарактеризувати і визначити роль сленгізмів в іспанському мовленні. У дослідженні автор звертає увагу на типи сленгової лексики, сфери її активного використання та наводить приклади вживання. Здійснено стислий опис сучасних іспанських слів та виразів, спосіб їх утворення та проникнення до словникового складу мови. Невичерпним джерелом сленгізмів в іспанській мові є суфіксація, скорочення, фразеологія та запозичення, зокрема з англійської мови. Виникнення нових слів та фраз може бути наслідком невпинного розвитку технологій. Нові поняття, які молодь уводить у своє мовлення, виникають в умовах невимушеного щоденного спілкування. Сленг виконує експресивну функцію, надаючи емоційного та більш вираженого забарвлення мові. Широке використання сленгових висловів свідчить про динамічний розвиток цього сегмента лексики у сучасній іспанській мові. Молодіжний стиль мовлення – це спосіб спілкування у певних неофіційних ситуаціях. Наявність молодіжної мови як різновиду соціального діалекту характерне для будь-якої розвиненої мови. Прагнення юного покоління до відмежування від світу дорослих, бажання говорити власною мовою є основою для виникнення молодіжного соціолекту в будь-якій мові. Роль нових сленгових слів неухильно зростає, таким чином, мова залишається динамічною системою, яка постійно живе та розвивається, що привертає до себе особливу увагу. Це доводить, що сленг є непростим мовним утворенням, яке відображає реалії сьогодення і входить до розмовного та нормативного мовлення сучасної людини.

Посилання

Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. Київ : Академія, 2004. 344 с.

Савицька Л. Арго, жаргон, сленг. Київ : Критика, 2005. 464 с.

Almela Pérez Ramón. Procedimientos de formación de palabras en español. Barcelona : Ariel, 1999. 253 p.

Marimón Llorca C., Santamaría Pérez I. Procedimientos de creación léxica en el lenguaje juvenil universitario. Estudios de lingüística. Universidad de Alicante. 2001. № 15. URL: https://www.researchgate.net/publication/28075186_Procedimientos_de_creacion_lexica_en_el_lenguaje_juvenil_universitario.

Gomez Torrego L. El léxico en el español actual: uso y norma. Madrid:Arco, 1995. 384 p. URL: https://www.arcomuralla.com/detalle_libro.php?id=76.

Real Academia Española: sitio web oficial. URL: https://www.rae.es.

Rodríguez, F. El lenguaje de los jóvenes. Barcelona : Ariel, 2002. Р. 29–56. URL: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/19083.

Rodríguez, F. Medios de comunicación y contracultura juvenil / Círсulo de linguística aplicada a la comunicación : Universidad Complutense de Madrid, 2006. Р. 5–30. URL: https://www.researchgate.net/publication/28109442_Medios_de_comunicacion_y_contracultura_juvenil.

Zimmermann K. La variedad juvenil y la interacción verbal entre jóvenes. En: F. Rodríguez. El lenguaje de los jóvenes, Barcelona : Ariel, 2002. Р. 137–163. URL: https://www.researchgate.net/publication/37930950_La_variedad_juvenil_y_la_interaccion_verbal_entre_jovenes.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-21

Номер

Розділ

Статті