СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКЛАДУ МЕТАФОР У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ АЙРІС МЕРДОК «THE BLACK PRINCE»)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/folium/2023.3.22

Ключові слова:

переклад, стратегія, метафора, функція, образ, перифраз

Анотація

Мета статті – проаналізувавши існуючі стратегії перекладу та їх класифікації і, спираючись на них, запропонувати свою класифікацію стратегій перекладу метафор і, користуючись нею, провести кількісний та якісний аналіз використаних в розглянутому перекладі стратегій та визначити найбільш ефективні з них. Вибірка метафор з вихідного тексту виявила високу ступень метафоричності прози Айріс Мердок, а визначення емоційно-експресивної функції цих метафор засвідчило їх важливу роль в розкритті емоційних станів героїв, їх світосприйняття та взаємин з навколишнім світом. Кількісний аналіз застосованих перекладачкою стратегій показав, що з 210 вибраних з оригіналу роману Айріс Мердок метафор, з яких відповідно до класифікації П. Ньюмарка 136 були визначені як оригінальні, а 74 як стандартні, за допомогою стратегії збереження метафори зі збереженням образу, було перекладено 146 метафор (45 стандартних і 101 оригінальна), при цьому збереження авторської інтенції та емоційно-експресивної функції метафор було забезпечено повністю, що свідчить про максимальну ефективність цієї стратегії. Стратегія перефразування метафори зі збереженням оригінальності була використана 23 рази; перифраз метафори без збереження оригінальності використовувався 2 рази; експлікація метафори застосовувалася 9 разів (6 для стандартних і 3 для оригінальних метафор); заміна метафори на інший стилістичний засіб використовувалася 10 разів (4 для стандартних і 6 для оригінальних метафор); опущення метафори було виявлено тільки 1 раз; заміна стандартної метафори на іншу стандартну із більш зрозумілим для носіїв мови мети метафоричним образом було використано 16 разів і стратегія заміни стандартної метафори на оригінальну використовувалася тричі. Загалом необхідно зазначити, що ретельний підбір стратегій перекладу Єленою Даскал для кожного окремого випадку забезпечив не тільки відтворення стилю письменниці, а і максимально повне розкриття художніх образів. Аналіз використаних стратегій та результатів їх застосування свідчить про збереження культурно-етнічної специфіки образів і тяжіння перекладачки з точки зору глобальних стратегій до форенізації з метою занурення читача у світосприйняття героя та авторську картину світу.

Посилання

Мердок А. Чорний Принц; пер. з англ. Є. Даскал. Харків : Віват, 2018. 575 с.

Baker M. In Other Words: A Coursebook on Translation. London and New York : Routledge, 1992. P. 26–42.

Larson Mildred L. Meaning-Based Translation: A Guide to Cross-Language Equivalent. America : University Press of America, 1984. 276 p.

Murdoch I. The Black Prince. London: Penguin books, 1975.

Newmark P. A Textbook of Translation. London : Prentice Hall, 1988.

Venuti L. Strategies of translation. In M. Baker (Ed.), Encyclopedia of translation studies. London and New York : Routledge, 1998. P. 240–244.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-13

Номер

Розділ

Статті