ДВІ ПОЕЗІЇ ЖАНРУ NURSERY RHYMES У СВІТЛІ ТЕОРІЇ СВІТУ ТЕКСТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/folium/2023.1.6

Ключові слова:

Nursery Rhymes, теорія світу тексту, перемикання світів, дейктичні світи тексту, буломаїчні/ деонтичні/епістемічні модальні світи

Анотація

Розгляд віршів жанру Nursery Rhymes із погляду лінгвокогнітивної теорії світу тексту дає можливість розкрити складність структури дискурсу, орієнтованого переважно на молодшу вікову категорію реципієнтів. За П. Уертом, Дж. Ґевінс, П. Стоквеллом світ тексту являє собою ментальну репрезентацію, що вибудовується за допомогою лінгвістичних засобів, наявних у контексті дискурсу, і загального життєвого/літературного досвіду автора і читача. Дискурс дитячих віршів Humpty Dumpty Sat on a Wall і Hush Little Baby, Don’t Say a Word розглядається у статті в аспектах (а) реалізації будівельних елементів світу тексту, елементів на позначення дій/подій/станів та додаткових характеристик персонажів/ істот/об’єктів, (б) перемикання світів, (в) модальних світів тексту. У першому з проаналізованих віршів перемикання дейктичних світів тексту відбувається внаслідок імплікованої зміни просторового параметру і введення нових персонажів. Другий вірш вирізняється складною структурою послідовних і взаємозалежних світів тексту. На відміну від Humpty Dumpty Sat on a Wall вихідний світ тексту у другому вірші належить до типу деонтичних модальних світів. Усі наступні (окрім останнього) світи вірша Hush Little Baby, Don’t Say a Word поділяються на епістемічні та буломаїчні, причому обидва типи реалізуються в одному складнопідрядному реченні. Таких речень, які описують гіпотетичні ситуації у майбутньому і відповідні дії персонажа-оповідача, у вірші налічується декілька. Нові світи послідовно виникають один з одного. Цей процес забезпечується послідовним повторенням іменників на позначення персонажів та об’єктів, а також повторенням синтаксичних конструкцій, які виражають припущення і описують дії, спричинені можливою зміною ситуації. Отже, аналіз двох поезій жанру Nursery Rhymes із погляду теорії світу тексту дав змогу встановити складні внутрішньотекстові зв’язки у їх дискурсі і продемонструвати, як осмислення простих, на перший погляд, текстів може сприяти розвитку когнітивних навичок реципієнта.

Посилання

Бєлєхова Л.І., Цапів А.О. Ліричний наратив: міф чи реальність? Науковий вісник Херсонського державного університету. Cерія «Германістика та міжкультурна комунікація». 2021. Вип. 2. С. 7–13.

Бистров Я.В. Англомовний біографічний наратив у вимірах когнітивної лінгвістики і синергетики : монографія. Київ ; Івано-Франківськ : Кушнір Г.М., 2016. 320 с.

Єфименко В.А. Сучасні когнітивно-поетологічні підходи до інтерпретації текстів. Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. 2012. Вип. 37. С. 98–103.

Alice meets Humpty Dumpty. (2021). The Victorian Web. Literature, History, & Culture in the Age of Victoria: website.

URL: https://victorianweb.org/art/illustration/tenniel/lookingglass/6.1.html (дата звернення: 12.01.2023).

Bryant P.E., Bradley L., Maclean M., Crossland J. Nursery Rhymes, Phonological Skills and Reading. (1989). Journal of Child Language. Vol. 16(2). P. 407–428. DOI: https://doi.org/10.1017/S0305000900010485.

Gavins J. Text World Theory: An introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd., 2007. 193 p.

Gavins J. Poetry in the mind: The cognition of contemporary poetic style. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2020. 192 p.

Gavins J., Lahey E. World building in discourse. In J. Gavins & E. Lahey (eds.). World building: Discourse in the mind. London and New York: Bloomsbury Academic, 2016. P. 1–13. DOI: http://doi.org/10.5040/9781474295444.ch-001.

Harper L.J. Nursery rhyme knowledge and phonological awareness in preschool children. The Journal of Language and Literacy Education. 2011. № 7(1). P. 65–78.

Millбn Scheiding C. From nursery rhymes to childlore: Orality and ideology. The Looking Glass : New Perspectives on Children’s Literature. 2019. Vol. 22(1). P. 36–46.

Stockwell P. Cognitive poetics: An introduction. London : Routledge, 2002. 193 p.

Werth P. Text worlds: Representing conceptual space in discourse. New York : Pearson Education Inc., 1999. 390 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-21

Номер

Розділ

Статті