ДИСКУРС П’ЄСИ У РАКУРСІ ТЕОРІЇ КОНВЕРСАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ БРИТАНСЬКИХ ДРАМАТУРГІВ ХХ СТ.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/folium/2023.1.7

Ключові слова:

конверсаційний аналіз, інтеракція, драма, дискурс драми, комунікативні ходи

Анотація

У статті розглядаються тексти драм британських драматургів ХХ ст. крізь призму методології конверсаційного аналізу (КА). Конверсаційний аналіз – це відносно нова течія прагматики і соціолінгвістики, яка досліджує особливості мовленнєвої інтеракції: структуру і формальні властивості мовлення, що допомагають співрозмовникам тлумачити поведінку одне одного, мовні засоби на емпіричному рівні, які впорядковують і контролюють послідовність висловлювань мовців. КА розвинувся з теорій соціального впорядкування етнометодології Г. Гарфінкеля. Засновниками нового методу дослідження діалогу (полілогу) стали соціологи і лінгвісти Г. Сакс, Е.А. Щеглов і Г. Джефферсон. Основним методичним принципом конверсаційного аналізу є збір і фіксація матеріалу у ситуаціях реального спілкування переважно у побутовій сфері. У результаті обробки емпіричних даних був вироблений категоріальний апарат КА: комунікативні ходи, репарації, співпадіння, секвенції, суміжні пари, преференції. Базовим елементом організації розмови є комунікативні ходи – упорядковані висловлювання, обов’язковою для яких є зміна мовців; ходи характеризуються наявністю структурного та алокативного компонентів. Перший визначає обсяг і форму висловлювання, другий – механізм вибору наступного мовця. Послідовність висловлювань у розмові встановлюється за правилами, згідно з якими поточний мовець вибирає наступного, про що сигналізує у релевантній точці переходу за допомогою одного або кількох лінгвістичних, паралінгвістичних чи невербальних засобів, або інший учасник бесіди починає говорити самостійно; за відсутності самовисування поточний мовець може продовжити говорити. Межі КА як методу дослідження дискурсу поступово розширюються. Конверсаціоналісти починають вивчати не лише живу розмову у реальному (побутовому чи інституційному) середовищі, а й письмові тексти, що певним чином її відображають, ті, у яких міститься пряме звертання до співрозмовника чи аудиторії, які репрезентують систему комунікативних ходів за участю більше ніж одного співрозмовника. Такий метод дослідження може бути застосовано під час аналізу організації дискурсу драматичних творів. Драматичний текст будується переважно за принципом обміну репліками між персонажами, і саме інтеракція є глобальним засобом не лише характеристики героїв, а й розвитку дії, а також засобом вираження ідеї твору. Саме це зумовлює доцільність застосування КА, який може слугувати інструментом розкриття характерів персонажів, їхніх соціальних ролей, статусу і ступеня близькості у стосунках, під час дослідження драматичних творів.

Посилання

Kopytko, R. Against rationalistic pragmatics. Journal of Pragmatics. 1995. № 23. P. 475–491.

Kopytko, R. From cartesian to non-cartesian pragmatics. Journal of Pragmatics. 1995. № 33. P. 783–804.

Garfinkel, H. Ethnomethodological studies of work. New York : Routledge, 2005. 204 p.

Garfinkel, H. Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1967. 304 p.

Heritage, J. Garfinkel and ethnomethodology. Cambridge : Polity Press, 1984. 336 p.

Hilbert, R.A. The classical roots of ethnomethodology: Durkheim, Weber and Garfinkel. The University of North Carolina Press, 2001. 278 p.

Goffman, E. Interaction ritual: Essays in faceto-face behavior. New Jersey : Transaction Publishers, 2005. 270 p.

Goffman, E. The representation of self in everyday life. Gloucester : Peter Smith Pub Incorporated, 1999. 259 p.

Sacks, H. Lectures on conversation. Oxford : Blackwell, 1995. 818 p.

Hepburn, A., Bolden G.B. Transcribing for social research. SAGE Publications, London, 2017. P. 206

Gefferson, G. Two explorations of the organization of overlapping talk in conversation. Tilburg : Tilburg University, Department of Language and Literature, 1982. 61 p.

Schegloff, E. Discourse, pragmatics, conversation analysis. URL: http://www.sscnet.ucla.edu/soc/faculty/schegloff/pubs/index.php?action=abs&file_id=19 (дата звернення: 15.12.2022).

Schgegloff, E. Sequence organization in interaction: A primer in conversation analysis. New York : Cambridge University Press, 2007. 300 p.

Mondada, L. Multiple Temporalities of Language and Body in Interaction: Challenges for Transcribing Multimodality. Research on Language and Social Interaction, 51:1, 2018. P. 85–106.

Deppermann, A. Social Actions. In M. Haugh, D. Kádár, & M. Terkourafi (Eds.), The Cambridge Handbook of Sociopragmatics. Cambridge : Cambridge University Press, 2021. Р. 69–94.

Couper-Kuhlen, E., Selting, M. Interactional Linguistics: Studying Language in Social Interaction. Cambridge University Press, 2017. P. 620.

Ogden, R. The Phonetics of Talk in Interaction. In Knight, Rachael-Anne; Setter, Jane (eds.). The Cambridge Handbook of Phonetics. 2022. Р. 657–681.

Bowles, H. Storytelling and drama: Exploring narrative episodes in plays. Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 2010. 216 p.

Bowles, H. The contribution to the study of literary dialogue. URL: http://www.novitasroyal.org/Vol_5_1/bowles.pdf (дата звернення: 15.12.2022).

Culpeper, J., Short, M., Verdonk, P. Exploring the language of drama: From text to context. London : Routledge, 1998. 183 p.

Herman, V. Dramatic discourse: Dialogue as interaction in plays. London : Routledge, 1998. 331 p.

Mandala, S. Twentieth-century drama dialogue as ordinary talk. Adelshot : Ashgate Publishing Limited, 2007. 141 p.

Person, R. In conversation with Jonah: Conversation analysis, literary criticism, and the Book of Jonah. Sheffield : Sheffield Academic Press Ltd, 1996. 204 p.

Beckett, S. Waiting for Godot. London : Faber and Faber Limited, 1998. 98 p.

Churchill, C. Blue heart. London : Nick Hern Books, 1997. 73 p.

Harwood, R. Equally divided. London : Faber and Faber Limited, 1999. 156 p.

Jacobs, W.W. The monkey’s paw. Tales of Terror. Boston : Houghton Mifflin Company, 1995. P. 5–32.

Macdonald, S. When I was a girl, I used to scream and shout … London : Faber and Faber Limited, 1995. 355 p.

Modern English Drama / сост. Ю. Фридштейн. 1984. 480 с.

Levinson, C.S. Pragmatics. New York : Cambridge University Press, 1989. 240 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-21

Номер

Розділ

Статті