ВОКАТИВНА ФУНКЦІЯ ДЕМІНУТИВІВ В АНГЛОМОВНІЙ ДИТЯЧІЙ ПРОЗІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/folium/2023.1.8

Ключові слова:

демінутив, локатив, мовленнєвий акт, адресант, адресат

Анотація

У запропонованій статті розглядаються англійські демінутиви з погляду теорії мовленнєвих актів, запропонованої Дж. Серлем і розширеної Д. Вундерліхом та іншими науковцями. У центрі уваги дослідження є демінутиви у вокативних мовленнєвих актах, які застосовуються у зверненнях до учасників мовної ситуації та сприяють визначенню адресата. У результаті аналізу знайдено лише два види учасників комунікації, а саме адресант і адресат. Матеріал дослідження включає художні твори відомих ювінальних англомовних письменників (напр.: Р. Дал, Е. Несбіт, Дж. Уілсон). Вибір текстів пояснюється тим, що вони є антропоцентричні, про дітей та спрямовані на дитячу читацьку аудиторію. Цілком передбачувано, що вокативні мовленнєві акти виконують дві комунікативні функції: а) оклики, які слугують для привернення уваги адресата; б) звернення, які сигналізують контакт між мовцем і адресатом. Визначено такі типи демінутивів у вокативній функції: імена, прізвища, терміни спорідненості та дескриптори. Аналіз нашого корпусу матеріалу засвідчив, що демінутиви-імена використовуються найчастіше і переважно для вираження позитивного ставлення до адресата. Це пояснюється тим, що адресатом у художній дитячій прозі є дитина. У деяких мовленнєвих ситуаціях трапляються інші типи демінутивів у вокативній функції, але вони є менш поширеними. І знайдено лише один приклад демінутива-прізвища у вокативній функції, який застосований для вираження негативного ставлення до адресата. Виявлено, що демінутиви у вокативній функції доповнюють інші мовленнєві акти (напр.: директиви, комісиви, репрезентативи). У цьому разі вони підсилюють чи послаблюють іллокуцію мовленнєвого акту, який вони супроводжують, та виражають позитивне чи негативне ставлення до адресата.

Посилання

Asprey, E. Tagg, C. (2019). The pragmatic use of vocatives in private one-to-one digital communication. Internet Pragmatics, 2(1), 83–111.

Bystrov, Y., Mintsys, E., Mintsys, Yu. (2020). English diminutives in children’s literature: A case study of directive speech acts. SKASE Journal of Theoretical Linguistics, 17(5), 77–96.

d’Hulst, Yves, Coene, M., Tasmowski-De Ryck, L. (2007). Romance vocatives and the DP hypothesis (Cuni¸t˘a A., Lupu C., & Tasmowski L., Eds.). Studii de lingvistic˘a ¸si filogie romanic˘a: hommages offerts à Sandra Reinheimer Rîpeanu, 200–211. Bucure¸sti: Editura Universit˘a¸tii din Bucure¸sti.

Dressler, W. U. & Merlini Barbaresi, L. (1994). Morphopragmatics. Diminutives and intensifiers in Italian, German and other languages. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 682 p.

Horecký, J. (1996). The content and form of the illocutionary acts. In Discourse and Meaning. Papers in Honour of Eva Hajičová. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin, 31–38. URL: https://doi.org/10.1075/z.78.08hor

Карабан В.І. Складні мовні одиниці: прагматика англійських асиндетичних поліпредикативних утворень. Київ, 1989, 131 с.

Lockyer, D. (2012). Such a tiny little thing: diminutive meanings in Alice in Wonderland as a comparative translation study of English, Polish, Russian and Czech. Verges: Germanic & Slavic Studies in Review, 1(1), 10–22.

Mintsys, E. & Kulchytska, O. (2022). Diminutives in representative speech acts in English prose literature for children and young adolescents. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Filolohiia. Odesa, 1(53), 120–123.

Ritter, E. & Wiltschko, M. (2020). Interacting with vocatives. URL: https://cla-acl.artsci.

utoronto.ca/wp-content/uploads/actes-2020/Ritter_Wiltschko_CLA-ACL2020.pdf.

Schaden, G. (2010). Vocatives: A note on addressee-management. University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics, 16(1), 176–178, Article 20. URL: https://repository.upenn.edu/pwpl/vol16/iss1/20.

Schneider, K.P. (2003). Diminutives in English. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 254 p.

Шульжук K. До питання про вокативні речення. Граматика мови і граматика слова. Донецьк : ДонНУ, 2005. С. 218–228.

Wunderlich, D. (1980). Methodological remarks on speech act theory. Speech Act Theory and Pragmatics, Dordrecht : Reidel, 291–312.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-21

Номер

Розділ

Статті