ГЕНДЕРНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ХУДОЖНЬОЇ ДЕТАЛІ В РОМАНІ ФРАНСУАЗИ САГАН “BONJOUR TRISTESSE”

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/folium/2023.1.1

Ключові слова:

французька література, художня деталь, річ, гендер, семантика, репрезентація, Франсуаза Саган

Анотація

У статті з’ясовано особливості гендерної репрезентації речового світу як художньої деталі тексту. Застосовано гендерноорієнтований підхід до репрезентації культурних конструктів, утілених у картині світу, точці зору автора й героя, системі персонажів, характері авторської свідомості, об’єктно-суб’єктній системі. Гендерний підхід до вивчення літератури є явищем інструментальним, таким, що корегує традиційний погляд на красну писемність, артикулює проблему жіночого авторства та провокує «перечитання» класичних текстів. У статті рання творчість Франсуази Саган розглядається у контексті постмодерного трактування стильової манери жіночого письма, художнього миcлення, жіночого кута зору на життя, жіночого досвіду через репрезентацію мікрообразів речового світу. Матеріалом дослідження є роман Франсуази Саган “Bonjour tristesse”. Особливість жіночого письма Саган визначається усвідомленим жіночим авторством, представленням образу жінки як протагоніста, гендерно-маркованою специфікою оповіді. Аналіз своєрідності жіночої творчості проводиться з урахуванням позицій екзистенціалізму, теоретичних концепцій феміністичної критики. У роботі використано основні методологічні положення структурної семіотики, концепції тексту, культурного діалогізму, дослідження речі у художніх текстах. У результаті дослідження з’ясовано, що художня деталь завдяки своїй особливій змістовій наповненості, символіці, композиційній та характерологічній функції постає важливим складником поетикальної організації тексту. Через деталь значною мірою виявляється спосіб художнього мислення письменниці, здатність через предмети речового світу увиразнити авторську ідею твору. Гендерна репрезентація художньої деталі підкреслює індивідуальність авторського стилю Франсуази Саган, гендерно-психологічну маркованість елементів поетики, що моделюють у просторі художньої оповіді специфічно жіноче відношення до реальності, котре забезпечує прочитання твору як жіночого тексту.

Посилання

Бігун О.А. Дискурс речовізму у «паризькому тексті» Поля Верлена. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2017. Вип. 27. Т. 1. С. 76–79.

Городнюк Н.А. Res incognita: семіотика речі у східнослов’янському модерністському романі першої половини ХХ століття : монографія. Дніпро : Свідлер А.Л., 2017. 560 с.

Косяк В. Людина та її тілесність у різних формах культури : навчальний посібник. Суми : Університетська книга, 2010. 318 с.

Пасечник О.В. Основні підходи щодо класифікації художньої деталі. Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 21 травня 2021 р. : у 2-х т. Одеса : Гельветика, 2021. Т. 1. С. 646–648.

Серажим К. Семантичний і семіотичний аспекти аналізу текстів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Журналістика. 2013. № 20. С. 34–36.

Шаф О. Гендерно-психологічні аспекти української лірики : монографія. Київ : Просвіта, 2019. 608 с.

Beauvoir S. de. Le deuxième sexe. T. 2: L’experience veçue. Paris : Gallimard, 1949. 366 p.

Bieber H. Étude sur Françoise Sagan. Bonjour Tristesse. Paris : Ellipses, 2007. 106 р.

Holmes D. The “little world” of Françoise Sagan. Middlebrow matters: women’s reading and the literary canon in France since the Belle Epoque / eds. D. Holmes. Liverpool : Liverpool University Press, 2019. P. 126–149.

Miller J. Françoise Sagan. Boston : Twayne’s, 1988. 278 p.

Morello N. Françoise Sagan: Une conscience de femme refoulée. New York : Peter Lang, 2000. 267 p.

Mourgue G. Françoise Sagan. Paris : Éditions Universitaires, 1958. 150 р.

Sagan F. Bonjour tristesse. Paris : R. Julliard, 1954. 187 p.

St. Onge M. Narratives Strategies and the Quest for Identity in the French Female Novel of Adolescence : Thèse de Doctorat. Boston College, 1984. 120 р.

Vandromme P. Françoise Sagan. Paris : Régine Deforges, 1977. 124 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-21

Номер

Розділ

Статті