ВІДТВОРЕННЯ АЛЮЗІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ МАЙКЛА КАННІНГЕМА «ГОДИНИ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/folium/2023.3.2

Ключові слова:

інтертекст, засіб вираження інтертекстуальності, алюзія, дослівне відтворення, контекстуальна інтерпретація

Анотація

Стаття присвячена дослідженню алюзії як засобу вираження інтертекстуальності у художньому дискурсі, а також способам та стратегіям її відтворення в українськомовному перекладі роману Майкла Каннінгема «Години». Оперування авторським та «запозиченим текстом» у межах єдиної текстової формації не є дивиною для епохи постмодернізму у літературознавстві, втім в останні десятиріччя спостерігається стрімка тенденція аналізу засобів вираження інтертекстуальності у річищі перекладознавства, зокрема у пошуку релевантних способів та стратегій їх відтворення у перекладі, що й зумовлює актуальність дослідження. У статті з’ясовано специфіку використання алюзії та її місце в художньому тексті поруч з іншими інтертекстемами, ключові характерні риси та відмінності від ‘побратимів’ та проаналізовано найефективніші способи її відтворення. У дослідженні виявлено та проаналізовано найпопулярніші способи та стратегії відтворення алюзій у перекладі, до уваги бралися й інші чинники впливу, зокрема частотність, контекст, авторські та перекладацькі інтенції, впізнаваність, експліцитне маркування. У статті висвітлено вплив перекладача на конвертацію інтертекстем у перекладі, а також доведено, що відсутність єдиної класифікації засобів вираження інтертекстуальності та уніфікованої системи визначення та вибору способу перекладу є швидше закономірною, аніж випадковою. Згідно з аналізом, підбір функціонального/контекстуального еквівалента, опущення/додавання, узагальнення/уточнення стають найчастішими способами відтворення алюзій, проте не простежується єдина тенденція вибору, щоб можна було визначити серед згаданих домінантний спосіб.

Посилання

Бистров Я.В., Кобута К.С. Відтворення інтертекстуальної цитати у перекладі роману Майкла Каннінгема ‘The Hours’ українською мовою. Нова філологія. Збірник наукових праць. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 85. С. 29–35.

Вулф В. Місіс Делловей. Переклад з англ. Тараса Бойка. Київ : Комубук, 2016. 208 с.

Каннінгем М. Години. Пер. з англ. О. Постранської. Харків : Віват, 2017. 224 с.

Переломова О.С. Інтертекстуальність як системотвірна текстово-дискурсивна категорія. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2008. Вип. 34. С. 94–102. URL: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_34_10.pdf.

Петрина Х.В. Функціонально-семантичний аналіз алюзій в українських постмодерністських художніх текстах: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 – українська мова; ДВНЗ «Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ, 2019. 219 с.

Шистовська А.А. Поняття інтертекстуальності та підходи до нього. Записки з романо-германської філології. 2017. № 2(39). С. 132–139.

Barthes R. ‘The Death of the Author’ from The Rustle of Language. Trans. Farrar, Straus & Giroux. New York : Hill and Wang, 1986. 373 p.

Bertens H. and D. Fokkema (eds.). International Postmodernism : Theory and Literary Practice. Amsterdam : John Benjamins, 1997. 581 p.

Broich U., Pfister M. Intertextualität: Formen, Funktionen, anglistische Fallstudien. Tübingen : Niemeyer, 1985. 373 s.

Cunningham M. The Hours. London : Fourth Estate, 1999. 228 р.

Lennon P. Allusions in the Press: An Applied Linguistic Study. Mouton De Gruyter, 2004. 297 p.

Woolf V. Mrs Dalloway. URL: https://oceanofpdf.com/authors/virginia-woolf/pdf-epub-mrs-dalloway-virginia-woolfdownload.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-13

Номер

Розділ

Статті