ВІДТВОРЕННЯ АВТОРСЬКОЇ КАРТИНИ СВІТУ В АУДІОВІЗУАЛЬНОМУ ПЕРЕКЛАДІ: ДУБЛЮВАННЯ ТА СУБТИТРУВАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДУ СЕРІАЛУ «ВІДЬМАК»)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/folium/2023.3.5

Ключові слова:

аудіовізуальний переклад, субтитрування, дублювання, еквіваленція, дослівний переклад, запозичення, адаптація, модуляція

Анотація

У статті порівнюються підходи до відтворення авторської картини світу в перекладі з англійської мову на українську на матеріалі серіалу «Відьмак». Проводиться аналіз підходів до аудіовізуального перекладу та аналізуються відмінності у теоретичних обґрунтуваннях субтитрування та дублювання як способів аудіовізуального перекладу. Зокрема, визначаються обмеження до кожного з типів аудіовізуального перекладу. Так, субтитрування має обмеження стосовно часу та місця, яке субтитри займають на екрані (не більше двох рядків, не більше 42 символів у кожному рядку, швидкість читання не повинна перевищувати 17 символів на секунду). У випадку дублювання перекладачам слід дотримуватися фонетичної синхронії (синхронія губ), кінетичної синхронії (відповідність діалогу до зображення) та ізохронії (тривалість перекладених діалогів має відповідати тривалості оригінальних висловлень). На основі тактик перекладу, визначених Ж. Віне та Ж. Дарбеньє, аналізуються перекладацькі рішення до обраного матеріалу дослідження. У вибірку матеріалу дослідження увійшла 121 одиниця. Ці одиниці поділено на чотири категорії відповідно до їх функцій та ознак в обраному матеріалі дослідження: міфозооніми, топоніми, антропоніми та реалії. Поетапно проводиться аналіз тактик перекладу у кожній групі одиниць з визначенням ключових перекладацьких рішень як у субтитрованому перекладі, так і в дублюванні. Визначено, що домінантними тактиками при перекладі міфозоонімів були еквіваленція та запозичення. При перекладі топонімів та антропонімів домінантною тактикою була тактика запозичення: транскрибування або транслітерація. При перекладі реалій домінантною була тактика дослівного перекладу. На загал в сукупній вибірці основною тактикою перекладу виявилася тактика запозичення (понад дві третини перекладацьких рішень віднесено до цієї тактики), що пояснюється особливостями та унікальністю номінацій, які є вираженнями мовної картини світу у фентезійному жанрі.

Посилання

Андрієнко Т. П. Переклад як когнітивно-комунікативна діяльність. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Сер.: Філологічні науки. 2014(3). С. 13–17.

Великорода Ю.М., Кернична Л.І. Тактики перекладу міфонімів з англійської мови українською (на матеріал перекладу серіалу «Гра престолів»). Вісник Запорізького національного університету. 2020(2). C. 28–37. DOI https://doi.org/10.26661/2414-9594-2020-2-4

Великорода Ю. М., Клюка В. В. Переклад авторських неологізмів у кінематографі (на матеріалі кінофільму «Великий дружній велетень»). Науковий вісник Херсонського державного університету. 2018(3). С. 90–95.

Демчик М. Своєрідність жанру фентезі у романах Маринита Сергія Дяченків Ритуал і Анджея Сапковського Відьмак. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. 2016(2). С. 102–106.

Дойчик О.Я., Бендак Ю.О. Особливості відтворення ідіостилю Дж.Гріна в українському перекладі (на матеріалі романів "Paper Towns" та "The Fault in our Stars"). Folium, 2023(2). C. 26–33. DOI https://doi.org/10.32782/folium/2023.2.4.

Іванотчак Н.І., Садівська С.А. Вербалізація концепту SURVIVAL у кінодискурсі (на матеріалі трилогії "The Maze Runner"). Folium, 2023(2) C. 34–40. DOI https://doi.org/10.32782/folium/2023.2.5.

Єлісєєва С.В. Особливості субтитрування як напряму перекладацької діяльності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2018(32 (2)). С. 158–160.

Журавель Т.В. Кінопереклад як вид аудіовізуального перекладу і його становлення в Україні та світі. Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія "Філологічні науки". Мовознавство. 2018(10). С. 35–38.

Колодій Б.М., Кожанова І.П. Особливості відтворення мовного портрета кіногероя як однієї зі складових образу персонажа в аудіовізуальному перекладі. Science and Education a New Dimension. Philology, VI (51), 2018(176), 39–44.

Колодій Б.М., Олійник О.Ю. Стратегії й тактики відтворення кінодіалогу в українському перекладі (на матеріалі англомовних фільмів Квентіна Тарантіно). Закарпатські філологічні студії. 2021(17). С. 80–87.

Тіліга А.Ю. Відтворення топоніміки як складової фантастичної художньої картини світу в англо-українських перекладах. Philological Treatises. 2012. 4(2). С. 114–118.

Черноватий Л.М. Переклад у наукових дослідженнях представників харківської школи : монографія. Нова Книга, 2013. 359 с.

Bassnett S. New Trends in Audiovisual Translation. University of Massachusetts. 2009.

Cintas J. D., Remael A. Subtitling: Concepts and practices. Routledge, 2020. 292 p.

Diaz-Cintas J. The didactics of audiovisual translation. The didactics of audiovisual translation. 2008. 263 p.

Diaz Cintas, J., Remael, A. Audiovisual Translation: Subtitling (1st ed.). Routledge. 2007. URL: https://doi.org/10.4324/9781315759678.

Gambier Y, Van Doorslaer L, editors. Handbook of translation studies. John Benjamins Publishing; 2010.

Karamitroglou Fotios. Towards a methodology for the investigation of norms in audiovisual translation. Amsterdam-Atlanta: GA, 2000. 301 p.

Netflix: Ukrainian Timed Text Style Guide. URL: https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/articles/115002229068-Ukrainian-Timed-Text-Style-Guide.

Timmerman J. H. Other Worlds: The Fantasy Genre. Bowling Green University Popular Press, 1983, 132 p.

Venuti L. The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference. London and New York: Routledge, 1998. 218 p.

Venuti L. The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London; N.Y. : Routledge, 1995. 344 p.

Vinay J.P. and Darbelnet J., 1995. Comparative stylistics of French and English: A methodology for translation (Vol. 11). John Benjamins Publishing. 1995. 359 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-13

Номер

Розділ

Статті