АНГЛІЙСЬКІ ТА УКРАЇНСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З ҐЕНДЕРНИМ КОМПОНЕНТОМ У РАКУРСІ ПРОБЛЕМИ СЕКСИЗМУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/folium/2023.3.12

Ключові слова:

фразеологічна одиниця, ґендерний компонент, сексизм, стереотип, стать, англійська/українська мова

Анотація

У цій студії розглядається проблема лінгвістичного сексизму в англомовній та україномовній культурах. Об’єктом дослідження є фразеологічні одиниці з ґендерним компонентом, які мають ознаки сексизму – спрямованість на вивищення однієї статі та приниження іншої. Матеріал аналізу добирався з лексикографічних джерел, сама студія є результатом першого етапу дослідження взаємодії мови і соціальної свідомості у процесі сприйняття й оцінки осіб чоловічої і жіночої статі. У майбутньому планується проведення аналізу дискурсу соціальних медіа з метою отримати більш повне уявлення про функціонування фразеологічних одиниць з ґендерним компонентом, їх роль в утвердженні/ подоланні сексистських стереотипів мислення і мовлення. Інтерпретація зазначених англійських і українських фразеологічних одиниць дозволила встановити наявність ознак, за якими характеризуються представники двох статей: соціальна роль, відповідність її вимогам, зовнішність, поведінка, риси характеру, фізичні властивості, розумові здібності. Зіставний аналіз англійських і українських фразеологічних одиниць засвідчив, що в обидвох мовах здебільшого стереотипні уявлення і форми мовлення мають сексистське спрямування – від легкої насмішки до в’їдливого сарказму. Спільним для обидвох мов є також наявність пластів фразеологічних одиниць, у яких дається позитивна оцінка особам однієї чи іншої статі і які, відповідно, не є проявом сексизму. І в англійській, і в українській мовах є фразеологічні одиниці, в яких робиться протиставлення в межах одної ґендерної категорії і висловлюється позитивна/негативна оцінка. Питання сексистського спрямування таких одиниць вимагає додаткового дослідження. У нашому матеріалі відмінності між англійськими і українськими фразеологічними одиницями з ґендерним компонентом полягають у більш критичному ставленні в українській культурі до чоловіків, більшій увазі до проблем сімейного устрою, ролі жінки в родині, у гумористичному забарвленні значної частини українських фразеологічних одиниць, у їх своєрідній «демократичності», коли критиці рівною мірою піддаються і жінки, і чоловіки.

Посилання

Корольова В.В. Специфіка ґендерно маркованих стереотипів у мовній картині світу українців. Мова і міжкультурна комунікація. 2019. Вип. 2. С. 73–77.

Народ скаже – як зав’яже: українські народні прислів’я, приказки, загадки / упоряд.: Н.С. Шумадa. Київ : Веселка, 1973. 228 с.

Помирча С.В. Вербалізація фразеологічних одиниць на позначення якостей характеру людини. Молодий вчений. 2017. № 6.1. С. 64–67.

Прислів’я та приказки: людина, родинне життя, риси характеру / упоряд.: М.М. Пазяк. Київ : Наукова думка, 1990. 523 с.

Приходько А.М., Алімпієва О.І. Ґендерно марковані фразеологізми англійської лінгвокультури. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2018. Вип. 33(2). С. 4–6.

Пруднікова А.О. Ґендер у фразеологізмах із загальними іменами. Закарпатські філологічні студії. 2019. Вип. 9. Том 1. С. 125–129.

Словник ґендерних термінів / уклад.:. З.В. Шевченко. Черкаси : Вид. Чабаненко Ю., 2016. 336 с.

Словник фразеологізмів української мови / уклад.: В.М. Білоноженко, І.С. Гнатюк, В.В. Дятчук, Н.М. Неровня, Т.О. Федоренко. Київ : Наукова думка, 2003. 788 с.

Усик Г.М. Засоби вербалізації гендерних стереотипів у англомовній картині світу. Текст. Контекст. Інтертекст. 2017. Вип. 2. С. 10–12.

Butler J. Gender trouble: Feminism and subversion of identity. London : Routledge, Chapman & Hall, Inc., 1990. 272 р.

Garnica B. Linguistic Sexism and Society: A Woman’s Representation Through Language. Language. Text. Society. 2020. Vol. 7. No. 2. URL: https://ltsj.online/wp-content/uploads/2020/12/LTS-2020-07-2-garnica.pdf (дата звернення: 08.08.2023).

He A., Zhang Y. Sexism in English proverbs and idioms. Journal of Language Teaching and Research. 2018. Vol. 9. No. 2. P. 424–428.

Oxford dictionary of idioms. Oxford / ed.: J. Ayto. Oxford University Press, 2020. 429 p.

The Free Dictionary. 2023. URL: https://idioms.thefreedictionary.com/wear+the+trousers (дата звернення: 09.08.2023).

The idioms: Largest idiom dictionary. 2023. URL: https://www.theidioms.com/ (дата звернення: 09.08.2023).

Sunderland J. Language and gender: An advanced resource book. London and New York : Routledge, 2006. 359 p.

Umera-Okeke N. Linguistic sexism: An overview of the English language in everyday discourse. An International Journal of Language, Literature and Gender Studies. 2012. Vol. 1. No. 1. P. 1–17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-13

Номер

Розділ

Статті