ЛІНГВОПОЕТИКА ТА ТЕМАТИКА АНГЛОМОВНОЇ ПІСЕННОЇ ЛІРИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/folium/2023.3.16

Ключові слова:

лінгвопоетика, пісенна лірика, масова культура, стилістичний засіб, метафора, алюзія

Анотація

Стаття присвячена аналізу лінгвопоетики та тематики англомовної пісенної лірики. Методологічною базою дослідження слугують теоретичні напрацювання зі стилістики англійської мови В. Жуковської та Л. Єфімова; інтерпретації тексту В. Кухаренко; лексичних та стилістичних особливостей україномовної та англомовної пісенної лірики О. Клєщової та М. Стерлiкової; дослідження англомовного пісенного дискурсу у контексті лінгвокультурології М. Кузнецової та А. Ходус. Спроби вчених у напрямі поліаспектного дослідження та ресурсного використання англомовної пісенної лірики активізували проблему її переосмислення. Проте досі достеменно не виcвітлено проблему стилістичної образності цього жанру. Запропоноване дослідження виокремлює твірні компоненти, які формують цілісність співаної поезії та об’єднують пісенну лірику і ліричний вірш. Слід зазначити, що істотним складником співаного тексту є стилістичні засоби, завдяки яким реалізується його експресивність, виразність та образність, а кожна пісня має власне стилістичне оформлення, що відображає інтенції та художній задум автора та виконавця. У статті розглянуто найбільш актуалізовані стилістичні фігури у пісенних текстах Емі Макдональд та доведено, що функціонування метафори у творчості співачки спрямоване на посилення образної атрактивності пісенного тексту. Окрім метафоричних рефлексій, пісенним текстам Емі Макдональд властиві й порівняння для висвітлення зовнішньої подібності порівнюваних об’єктів, а також широке використання ідіоматичних одиниць та часті звернення до алюзій. Оскільки авторка часто згадує відомих акторів, музикантів та ін., її пісні можна вважати своєрідною енциклопедією сучасної масової культури. Змістовними є і назви пісень виконавиці, які є цікавими з огляду на граматичну структуру та лексичні і стилістичні особливості.

Посилання

Аккурт В., Прокопенко О., Пастир Р. Особливості та проблеми перекладу англомовної пісні українськими відеоблогерами. Наук. вісник ПНПУ ім. К.Д. Ушинського. 2020. № 31. С. 7–22.

Гливінська Л. Поетична мовотворчість: закономірності смислової динаміки. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10: Проблеми граматики і лексикології української мови. 2012. Вип. 9. С. 15–18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_10_2012_9_6.

Еволюція жанрів української лірики рубежу ХХ–ХХІ століть : навчальний посібник / О.В. Шаф. Київ : ВЦ «Просвіта», 2012. 272 с.

Каширіна І., Кузьменко А. Темпоральна мережа ліричних текстів американської виконавиці Billie Eilish. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2020. № 3 (334). С. 12–18.

Клєщова О. Мовностилістичні особливості пісень українського гурту «Океан Ельзи». Лінгвістика. 2013. № 3. С. 122–129. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ling_2013_3_17.

Кузнецова М., Ходус А. Англомовний пісенний дискурс у контексті лінгвокультури (на матеріалі поп-пісень ХХІ століття). Науковий вісник Міжнар. гуманітарного ун-ту. Серія: Філологія. 2017. № 29. Том 2. С. 53–56.

Кульчицька О.О., Буфан Ю.С. Дві поезії жанру Nursery Rhymes у світлі теорії світу тексту. Folium. 2023. № 1. С. 42–47. DOI: https://doi.org/10.32782/folium/2023.1.6.

Кухаренко В. Інтерпретація тексту. Вінниця : Нова книга, 2004. 272 с.

Малахова О. Естетичний код пісенної лірики: теоретичні засади. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2014. Вип. 12. С. 129–131. URL: http://nbuv.gov.ua /UJRN/ Nvmgu_ filol _2014_12_37.

Малахова О. Естетичний код сучасної пісенної лірики (кінець ХХ – початок ХХІ століть) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.00.06. Київ, 2015. 20 с.

Музика Я., Кузьменко А. Темпоральна мережа ліричних текстів американського гурту Talking Heads. Public communication in science: philosophical, cultural, political, economic and IT context. 2020. Vol. 3. P. 100–101.

Науменко Н. Проєкції пісенної лірики Стінга на реалії російсько-української війни 2014–2022 років. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. 2022. № 3. Том 33 (72). С. 284–291.

Основні лінгвостилістичні поняття і категорії (словник-довідник філолога) / укладач І.І. Коломієць. Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. 202 с.

Сенчук А. Реконструкція емоційного стану персонажа в перекладі: стилістичний вимір. 2019. Том 30 (69). № 3. Ч. 1. C. 167–171. URL: https://doi.org/10.32838/2663-6069/2019.3-1/31.

Сташко Г. Роль засобів стилістичного синтаксису в створенні жіночих образів (на матеріалі американських фольклорних пісень). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2015. № 4 (82). С. 81–86.

Стерлікова М. Особливості вживання дієслів у пісенному дискурсі. Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». 2018. № 9. С. 215–219.

Amin M., Fankhauser P., Kupietz M., Schneider R. Data-driven Identification of Idioms in Song Lyrics. Proceedings of the 17th Workshop on Multiword Expressions, pages 13–22. Bangkok, Thailand (online), August 6, 2021. DOI: 10.18653/v1/2021.mwe-1.3.

Kulchytska O., Malyshivska I. A Contemporary Free Verse from American and Ukrainian Readers’ Perspectives. Respectus Philologicus. 2022. No. 42(47), pp. 76–93. DOI: http://dx.doi.org/10.15388/RESPECTUS.2022.42.47.110.

Naranjo I. Linguistic Analysis and Comparison of Song Lyrics Employed in Linguistic and Non-Linguistic Subjects in the Context of a CLIL Primary School. (2017/2018). BADAJOZ : Universidad de extramadura, 114 p. URL: https://dehesa.unex.es:8443/bitstream/10662/7111/7/TFMUEX_2017_Gordillo_Naranjo.pdf.

Swarniti N. Analysis of Figurative Language in “Easy On Me” Song Lyrics. RETORIKA : Jurnal Ilmu Bahasa, 2022. Vol. 8, No. 1, pp. 13–18. URL: https://scholar.google.com/citations?view_o p = v i e w _ c i t a t i o n & h l = e n & u s e r = l - HYu o U A A A A J & c i t a t i o n _ f o r _ v i e w = l -HYuoUAAAAJ:0EnyYjriUFMC.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-13

Номер

Розділ

Статті