КРИТИЧНИЙ ДИСКУРС-АНАЛІЗ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВИ ДЖ. БАЙДЕНА)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/folium/2023.3.18

Ключові слова:

критичний дискурс-аналіз, політичний дискурс, мовленнєва стратегія, засоби мовленнєвих стратегій, повтор, контраст, узагальнення, інтенсифікація

Анотація

Стаття присвячена дослідженню політичного дискурсу засобами критичного дискурс-аналізу. Вивчення політичного дискурсу допомагає відкрити вплив мови на формування суспільної свідомості та переконань. До політичного дискурсу відносять політичні промови, які виконують важливу роль у маніпулюванні масовою свідомістю, формуванні ставлення до влади, а також у створенні й утвердженні ідентичності політичних діячів і партій. Матеріалом дослідження стала промова американського президента Джозефа Байдена на тему річниці війни в Україні. Для критичного осмислення цієї політичної промови та виявлення прихованих інтенцій у статті використовуються інструменти критичного дискурс-аналізу. У промові розглянуто семантичний рівень, на якому вивчалися слова із позитивною конотацією та негативною. Було виявлено, що позитивна конотація значно переважає, що свідчить про оптимістичне налаштування американського президента щодо вже пророблених дій у боротьбі із агресором-росією. У статті також розглянуто засоби реалізації мовленнєвих стратегій, запропонованих Теуном ван Дейком, серед яких найчастотнішими виявились повтори та контрасти, що в основному використовувались із метою сугестивного впливу на слухачів, реалізуючи стратегії солідаризації з народом України, позитивної самопрезентації та дискредитації опонента. Наукова стаття спрямована на академічну спільноту, дослідників з лінгвістики, політичних наук та соціології, а також на всіх, хто цікавиться проблемами взаємодії політики та мови у сучасному суспільстві. Висновки та рекомендації статті можуть бути корисними для підвищення рівня медіаосвіти, політичної грамотності та критичного мислення серед громадян, що є важливим аспектом забезпечення демократичного суспільства та свідомого вибору всіма учасниками політичного процесу.

Посилання

Батринчук З.Р. Комунікативні стратегії і тактики в промовах Джозефа Байдена. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». № 46. Т. 1. 2020. С. 30–34.

Ільченко М.Л. Повтор як втілення сугестивної стратегії англомовного електорального дискурсу. Вісник Харківського національного університету ім. В.К. Каразіна. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». Харків : ХНУ ім. В. Каразіна. 2010. С. 42–47.

Ковальова О. Полiтичний дискурс: сучаснi лiнгвiстичнi iнтерпретацiї. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип. 27. Т. 2, 2020. С. 101–107.

Кондратенко Н. В. Український політичний дискурс: Текстуалізація реальності : монографія. Одеса : Чорномор’я, 2007. 156 с.

Нагорна Л.Б. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики. НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Київ : Світогляд, 2005. 316 с.

Петренко С.В. Комунікативні стратегії проблемної статті як літературно-критичного жанру англомовного медійного дискурсу. Вісник ХНУ. № 1155, 2015. С. 138.

Ущина В.А. Позиціонування суб’єкта в англомовному дискурсі ризику: соціокогнітивний аспект : монографія. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. 380 с.

Fairclough N. Analyzing Discourse. Textual Analysis for Social Research. London, New York : Routledge, 2003. 270 p.

Van Dijk T.A. Critical Discourse Analysis. The Handbook of Discourse Analysis. / ed. by D. Schiffrin, D. Tannen, H.E. Hamilton. Oxford : Blackwell Publishing Ltd, 2008. P. 352–371.

Van Dijk T.A., & Kintsch W. Strategies of Discourse Comprehension. New York : Academic Press, 1983. 418 p.

Wodak R. The discourse-historical approach. Methods of Critical Discourse Analysis. London : Thousands Oaks, 2001. P. 63–94.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-13

Номер

Розділ

Статті