ІНТЕРНЕТ-МЕМ ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОГО МЕДІАДИСКУРСУ: СТИЛІСТИЧНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/folium/2023.1.5

Ключові слова:

Інтернет- мем, Інтернет-комунікація, медіадискурс, ідеологія, вплив

Анотація

У статті розглянуто німецькомовні креолізовані меми останніх років, присвячені яскравим політичним особистостям та подіям, виокремлені методом суцільної вибірки на різноманітних Інтернет-платформах та в соціальних мережах (Twitter, Instagram, Facebook). Сучасна лінгвістика орієнтується на вивчення мови як інструмента комунікації та на дослідження вербальних структур відповідно до тих умов, у яких вони функціонують. Мовні засоби розглядаються у їх призначенні для вирішення конкретних прагматичних завдань та досягнення конкретних комунікативних цілей, тобто вивчення не лише будови мовних одиниць, а й процесів їх участі у реальній комунікації. Медійне середовище як складний і багатоаспектний феномен є нині не просто сферою створення та споживання інформаційного продукту, а й простором, де відбувається задоволення інформаційних потреб сучасної мовної особистості, створення певних життєвих орієнтирів та цінностей. У цифровій площині медіасфери формуються орієнтири, тренди та нові способи жанрової організації під час текстової передачі інформації у віртуальній системі координат, затверджуються нові засоби трансляції уявлення про реальність, норми та проблеми. Актуальність статті зумовлена необхідністю дослідження мовної картини світу сучасного німця та німецької влади, що зафіксована у цифровій площині у форматі мему – стандартизованої та цілісної одиниці Інтернет-комунікації. Мета дослідження полягає у виокремленні структурних особливостей та стилістично-прагматичного потенціалу Інтернет-мемів крізь призму їх контекстуальної трансформації та перетворення на елементи ідеологічного впливу у сучасному німецькомовному медіадискурсі. Використання Інтернет-мемів у політичній сфері стимулює громадян до більшої активності та зацікавленості різними політичними подіями, наштовхує на підтримку тих чи інших політичних сил. Цілеспрямованому створенню таких мемів властива чітко виражена ідеологічна мета – впливати на свідомість членів суспільства та залучати їх до комунікативної дискусії у віртуальному інформаційному просторі.

Посилання

Дзюбіна О.І. Класифікація, структура та функціонування Інтернет-мемів у соціальних мережах Twitter та Facebook. Молодий вчений. 2016. № 2. С. 375–379.

Meneghetti Antonio. Ontopsychology and Memetics. Psicologica Editrice. 2003. 528 p.

Dawkins R. The Selfish Gene. Oxford University Press. 2006. 384 p.

Чемеркін С.І. Інтернет-мем – що це? Культура слова. 2015. Вип. 82. С. 113–116.

Brodie Richard. Virus of the Mind: The New Science of the Meme. Hay House Inc. 2011. 256 p.

Ember C.R., Ember M. Anthropology. Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1988. 531 p.

Lumsden C.J., Wilson E.O. Genes, mind and culture. Cambridge : Harvard University Press, 1981. 428 p.

Lynch A. Thought contagion: How belief spreads through society. New York : Basic Books, 1996. 192 p.

Rushkoff Douglas. Media Virus!: Hidden Agendas in Popular Culture. Ballantine Books, 1996. 344 p.

Чантурія А.В. Політичні Інтернет-меми та масова свідомість у період збройного конфлікту на Донбасі. Гібридна війна на Сході України в міждисциплінарному вимірі: витоки, реалії, перспективи реінтеграції : збірник наукових праць / за заг. ред. В.С. Курила, С.В. Савченка, О.Л. Караман. Старобільськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2017. С. 7–16.

Burgess T. Friday Fun: What Different Types of Memes Say About IT Service Management Professionals. URL: http://blog.samanage.com/friday-fun/friday-fun-what-diffrent-typesofmemes-say-about-it-service-managementpro fessionals.

Wienerin. URL: https://wienerin.at/danke-merkelw a r u m - a n g e l a - m e r k e l - a l l e m - s c h u l d - ist#slide--54559-3.

Watson. Macron und Putin treffen sich an einem sehr langen Tisch – das schreit nach Memes. Erstellt: 08.02.2022. URL: https://www.watson.ch/spass/international/135817636-macron-und-putintreffen-sich-an-einem-tisch-das-sind-die-memesdazu.

Marcus Giebel. Scholz spielt mit Putin Tischtennis und isst Mega-Pizza: Das Netz verhöhnt Russlands Pracht-Tisch. Erstellt: 16.02.2022. URL: https://www.merkur.de/politik/scholzputin-tisch-kreml-besuch-internet-reaktionenspott-macron-91352774.html.

Exxpress. Die ganze Welt lacht über Putins Tisch. Redaktion 16. Feber 2022. URL: https://exxpress.at/die-ganze-welt-lacht-ueber-putins-tisch/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-21

Номер

Розділ

Статті