ІНФОРМАЦІЙНА ПЕРСПЕКТИВА ПОЛІПРЕДИКАТИВНИХ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ В АНГЛОМОВНІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/folium/2023.1.9

Ключові слова:

поліпредикативне складнопідрядне речення, актуальне членування, тема, рема, пік інформаційної перспективи

Анотація

У статті зроблено спробу довести закономірності у розташуванні піків інформаційної перспективи поліпредикативних складнопідрядних речень в англомовній художній прозі від особливостей їх формально-граматичного структурування. Автор доводить, що кількість таких піків знаходиться у безпосередньому зв’язку із синтаксичною структурою поліпредикативної гіпотактичної конструкції. Один пік інформаційної перспективи характерний для поліпредикативних складнопідрядних речень, побудованих на основі неоднорідної супідрядності, послідовної підрядності і неоднорідної супідрядності, а також неоднорідної супідрядності та послідовної підрядності. Водночас поява кількох піків інформаційної перспективи можлива у конструкціях з однорідною супідрядністю, а також у структурах, у яких однорідний синтаксичний зв’язок передує неоднорідному чи послідовному. Застосовуваний у розвідці комунікативний підхід до вивчення складних синтаксичних конструкцій створює додаткові можливості для інтерпретації їх неоднорідної комунікативної структури. Теорія актуального членування використана як методика для визначення найбільш комунікативно значимих елементів гіпотактичної конструкції. Головна мета статті – встановлення відповідностей між піком інформаційної перспективи та структурними особливостями досліджуваних конструкцій – досягнута завдяки опрацюванню англомовних художніх прозових творів.

Посилання

Матезиус В. О так называемом актуальном членении предложения. Пражский лингвистический кружок : сборник статей. 1967. С. 239–245.

Firbas J. On defining the theme in functional sentence analysis. TLP. 1964. Vol. 1. P. 267–280.

Halliday M.A.K. The place of “Functional Sentence Perspective” in the system of linguistic description. Papers on functional sentence perspective / ed. by F. Danes. Prague : Mouton, 1974. P. 43–53.

Danes F. Functional sentence perspective and the organization of the text. Papers on functional sentence perspectivе. Prague : Academia, 1974. P. 106–128.

Ившин В.Д. Коммуникативный синтаксис современного английского языка: актуальное членение предложения : дисс. … докт. филол. наук : 10.02.04. 1992. 429 c.

Черняховская Л.А. Перевод и смысловая структура. 1976. 262 с.

Панфилов В.З. Гносеологические аспекты философских проблем языкознания. 1982. 357 с.

Крушельницкая К.Г. К вопросу о смысловом членении предложения. Вопросы языкознания. 1956. № 5. С. 55–67.

Распопов И.П. Очерки по теории синтаксиса. 1973. 264 с.

Слюсарь Н.А. На стыке теорий. Грамматика и информационная структура в русском и других языках. 2009. 416 с.

Гапонова Т.М. Типологія багатокомпонентних складних речень. Науковий вісник Південно-українського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. Лінгвістичні науки. 2012. № 14. С. 60–68.

Pan’kova T.V. The communicative structure of polypredicative hypotactic constructions. Analele Universitatii din Craiova. Seria Stiinte Filologice Lingvistice. Craiova, 2017. Anul XXXIX. P. 145–154.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-21

Номер

Розділ

Статті